Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés i Admissió

Compleixes els requisits?

Comprova que compleixes els requisits d'accés.

 • Estar en possessió de títols oficials de grau, i de màster, expedits per un país de l'EEES.
 • Títol d'un país aliè a l'EEES, prèvia comprovació de l'equivalència (carta de la universitat explicitant que els estudis sonen accés al doctorat.

Altres vies d'accés:

 • Tenir formació universitària equivalent a 300 ECTS (5 anys) que tinguin inclosos 60 crèdits de tipus màster (títol amb correspondència MECES (RD 967/2014)
 • Haver obtingut el Diploma d'Estudis Avançats (RD 778/1998) o la Suficiència investigadora (RD 185/1985)

Els títols i certificats acadèmics hauran d'estar legalitzats i traduïts, segons correspongui. Vegeu la secció Legalització de títols i documents.

Sol·licita l'admissió

Sol·licita l'admissió a través de l'aplicatiu on-line i carrega la documentació següent:

 • Títol i certificats acadèmics de les titulacions d'accés (grau i màster o equivalents)
 • Certificació acadèmica del programa de doctorat superat que inclogui la data d'obtenció del DEA/Suficiència Investigadora, si s'escau
 • Curriculum Vitae
 • Passaport o DNI
 • Acreditacions de nivell d'anglès, si se'n disposa
 • Documentació que acrediti la font de finançament per a la realització de la tesi, si se'n disposa
 • Motivació i indicació del tema de recerca que es vol desenvolupar, indicant l'àmbit de recerca i interès

Valoració de les sol·licituds

Entre el dia 1 i 2 de cada mes es revisen les sol·licituds que tenen la documentació complerta i es fan arribar a la comissió que resol en el termini de 30 dies.