Comparteix:

Cap de la UTGAEIB

COMPETÈNCIES

  • Direcció, organització, seguiment i control de la gestió i els serveis
  • Assignació de funcions i competències al PAS adscrit a la UTGAEIB
  • Direcció del PAS adscrit a la UTGAEIB
  • Coordinació de les unitats especialitzades de la UTG
  • Coordinació amb la gerència, els serveis generals i altres unitats d’administració i serveis de la Universitat
  • Retre comptes a les unitats acadèmiques de la UTGAEIB

    Cap de la UTGAEIB : Manel Arrufat Albiol