Comparteix:

Àrea de Serveis Tècnics de Laboratori

Competències

  • Assessorament en adquisicions de material de laboratori
  • Instal·lació, configuració i manteniment del material de laboratori
  • Serveis tècnics de suport a la recerca i transferència de resultats (assaigs, anàlisis, mesures, realització de prototips, etc)
  • Serveis tècnics de suport a la docència (preparació de materials i suport en la realització de les pràctiques)
  • Informes tècnics sobre noves tecnologies, productes i/o equips
  • Atenció als usuaris del laboratori
  • Aplicació normativa de tractaments i gestió de residus
  • Aplicació normativa PRL

 
EQUIP DE PERSONES

Cap de l'Àrea: Josep Farré Lladós

Ubicació
Sonia Margarita Blázquez Pérez 460 - INTE
Jordi Borregon Alarcon 737 - RMEE
Alejandro Pérez Carmona 724 - MMT
Ramon Casado López 712 - EM
David Castañer Rioboo 729 - MF
Francisco Javier Castells de Amorín 713 - EQ
Jordi Cervantes Serrano 712 - EM
Joaquim de Feo Alemany 709 - EE
Alejandro Domínguez Fernàndez 712 - EM
Francesc Joaquim Garcia Rabella 737 - RMEE
Roger García Sánchez 721 - FEN
Maria Carmen Gauchia Soler 713 - EQ
Cristina Lampón Diestre 707 - ESAII
Rafael Levit Valenzuela 721 - FEN
Vanessa Marín Rodríguez 724 - MMT
Javier Martín Morilla 707 - ESAII
Enrique Miró Valero 440 - IOC
Antonio Muñoz Duque 721 - FEN
Leopold Palomo Avellaneda 440 - IOC
Carolina Ramos Muñoz 713 - EQ
Juan Antonio Romero Perea 460 - INTE
Agustín Toll Escobedo 460 - INTE
Juan Ramon Trilla Gomà 710 - EEL
Antonio Verdión Millán 710 - EEL
Maria Nuria Vives Casas 724 - MMT
Joan Maria Valldaura Fabrega 709 - EE
Juan Manuel Bailen Ortiz 712 - EM

 

Laboratori Comú d'Enginyeria Mecànica
Rafael Bermúdez Jiménez (Cap del Laboratori)
Angel Benito Hidalgo LCEM 
José Manuel Bermúdez Jiménez LCEM  
Jose Manuel Guerrero Cruz LCEM  
Ricardo Segura Ruiz LCEM