Vés al contingut (premeu Retorn)

Pla de recerca

El doctorand haurà d’elaborar un pla de recerca abans de finalitzar el primer any.

Què és?

Un pla de recerca és un document que mostra l'esquema del projecte que s'està elaborant, amb el qual s'inicia la recerca i que farà de guia al llarg dels estudis, d'obligatori lliurament el 1r any d'estudis (pla de recerca plantilla).

El pla s'haurà de defensar públicament davant un tribunal el primer any.

Quan es presenta?

És obligatori lliurar el document el 1r any d'estudis. Sense ell l'avaluació anual seria no satisfactòria.

Pot haver dues opcions depenent del programa:

  • Lliurament del PR el 1r any i defensa del PR el 2n any.
  • Lliurament i defensa del PR el 1r any.

Les defenses públiques s'agrupen en dues convocatòries:

  • al mes de juny (pels alumnes matriculats per primer cop al setembre).
  • al mes de febrer (pels alumnes matriculats per primer cop a la matrícula extraordinària de febrer).

En què consisteix la defensa?

La defensa pública consistirà en una exposició oral de la memòria del pla de recerca durant un temps màxim de 15 minuts, seguit d'un torn de comentaris i preguntes per part del tribunal de 5 minuts. La qualificació serà "satisfactori" o "no satisfactori".

El tribunal estarà format per tres doctors, dos del programa de doctorat (entre els quals no formaran part ni el/la director/a de la tesi ni el/la tutor/a).

En cas de "no satisfactori" la Comissió del Programa pot donar fins a 6 mesos per esmenar-lo.