Vés al contingut (premeu Retorn)

Sol·licitud de lectura

Pas 1:
Sol·licitud de lectura
Pas 4:
Seguiment

Quan el director i l’alumne consideren que la tesi ja es pot presentar, s’ha de fer el lliurament de la següent documentació a la Unitat de Suport a la Gestió d'Estudis de Doctorat:

 • Autorització del director de la Tesi
 • Proposta de tribunal (3+2) (5+2)
 • Resum de la tesi en anglès i castellà o català signat en paper i en CD
 • Tesi en .pdf
 • Document d'activitats del doctorand
 • Informe de qualitat i autorització de la Comissió acadèmica del doctorat
 • Informe de dos experts externs
 • Sol·licitud de matrícula
 • Imprès TDX

Si s'opta a la menció internacional a més s'ha d'aportar:

Tesi doctoral per compendi de publicacions

En cas de presentar una tesi Doctoral per compendi de publicacions, heu de fer la sol·licitud abans d'iniciar el procés del dipòsit de la tesi.

 

Cal aportar:

 • la instància general registrada sol·licitant la presentació de tesi com a compendi de publicacions
 • la relació d'articles o publicacions que formen part del compendi
 • la còpia dels articles o les altres publicacions que constitueixen la tesi

Trobareu més informació sobre la
normativa del compendi de publicacions al web de l'Escola de Doctorat.